ODDZIAŁ W ELBLĄGU
KRS 0000154454 REGON 007025664-00901 NIP 5782206786, konto: 92 1750 0012 0000 0000 3176 9051 Raiffeisen Bank Polska SA
Elbląg, ul.Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, elblag@toz.pl
tel: 793-739-108 (w godzinach 12-17) === Facebook: TOZ Elbląg

Sterylizacja kotów wolno żyjących

Koty wolno bytujące są uznawane jako zwierzęta „uprawnione” do bytowania w aglomeracjach miejskich, stanowiąc środek zapobiegawczy wobec szczurów i myszy. Jednak podstawową kwestią, zarówno w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, jak i relacji z mieszkańcami, jest aktywne kontrolowanie populacji poprzez sterylizację kocic. W ramach trwającego już kilka lat programu udało się w Elblągu ustabilizować liczbę kotów wolno żyjących przynajmniej w niektórych miejscach, gdzie nadmiar zwierząt budził emocje i konflikty. Sterylizacje były finansowane przez Gminę Miasto Elbląg na zasadach Wsparcia Zadania Publicznego (tzn z 20% wkładem własnym organizacji). W okresie do wyczerpania przeznaczonych na dany rok środków, osoby opiekujące się kotami mogą zgłaszać się do Oddziału.
Sterylizacja odbywa się na podstawie indywidalnie wydawanych Kart Sterylizacji i najczęściej opiekun/opiekunka samodzielnie dostarcza kota do lecznicy, odbiera po zabiegu i następnie przechowuje przez kilkudniowy okres rekonwalescencji. TOZ dysponuje klatkami pozwalającymi na izolowanie kota w pomieszczeniu, transporterami, rękawicami oraz pułapkami do łapania zwierząt, a w razie potrzeby kotki mogą być przetrzymane po zabiegu w siedzibie Oddziału, w specjalnie adaptowanym pomieszczeniu w sąsiedniej piwnicy. Jednak to opiekun musi ocenić, czy jest w stanie podjąć się tego zadania - przede wszystkim, ponieważ zna swoich podopiecznych, a z powodów prawnych kotki już wysterylizowane nie są w żaden sposób znaczone.
Po rozmaitych dotychczasowych doświadczeniach Oddział nie wspiera sterylizacji aborcyjnej kotek w zaawansowanej (widocznej) ciąży. Kastracja kocurów jest finansowana w uzasadnionych sytuacjach - ze względu na uciążliwe znaczenie "swojego" terytorium.

UWAGA
W roku bieżcym Oddział finansuje (przeważnie częściowo) sterylizację jedynie w szczególnych i bardzo uzasadnionych przypadkach w miarę posiadanych środków własnych!
Sterylizację kotów wolno żyjących w ramach Zadania Publicznego w roku 2018 organizuje fundajca Pro Animals,
tel. 502-532-569.