ODDZIAŁ W ELBLĄGU
KRS 0000154454 REGON 007025664-00901 NIP 5782206786, konto: 92 1750 0012 0000 0000 3176 9051 Raiffeisen Bank Polska SA
Elbląg, ul.Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, elblag@toz.pl
tel: 793-739-108 (w godzinach 12-17) === Facebook: TOZ Elbląg

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2018.

W pierwszym półroczu Oddział był celem stresujących manipulacji kilku osób zajmujących się kotami, dążąc do uzyskania nieskrępowanego dostępu do siedziby TOZ podjęły one próbę przejęcia magazynu na "cele statutowe" innej organizacji. Przepychanki zakończyły się utzymaniem status quo i od sierpnia prowadzono remont tego pomieszczenia, częściowo finansowany z programu ZG TOZ "Małe Granty". Została wykonana ścianka działowa, drzwi do zmniejszonego magazynu, wymieniona stolarka okienna oraz wyremontowane ściany, sufit i posadzka. Większość praz została wykonana własnoręcznie oraz z pomocą uczniów z Bursy Szkolnej nr 4. Oprócz pomieszczenia dla kotów uzyskano także zdecydowanie lepszą wentylację korytarza. W toalecie zainstalowano wannę umożliwiającą mycie transporterów i klatek.
Oddział nie prowadził w tym roku sterylizacji w ramach "Wsparcia zadania publicznego". Formuła zawile rozliczanego "konkursu" wydaje się w tym zakresie całkowicie wyczerpana. Natomiast w ramach programu "Małe Granty" przeprowadzono intensywną kampanię propagującą sterylizcje i wysterylizowano 30 kotów oraz 5 psów.
Członkowie i zarejestrowani karmiciele obsługiwali 125 miejskich budek dla kotów (przybyło 15) i 31 własnych. Wydano 2278 kg suchej karmy (z tego w ramach umowy z Urzędem Miejskim 1560kg, z wkładem własnym TOZ 20%) oraz następnie wyłącznie 718kg ze środków własnych. Dla kotów w TOZ zakupiono 284 puszki premium. Wysypano 2000 kg pszenicy zimującym w mieście kaczkom (zadanie publiczne wspierane przez gminę miasto Elbląg).
Przychody łącznie: 26197,79zł, z tego z 1%: 7072,84zł, ze żródeł publicznych: 2410,00 zł, składki: 2907,50 zł, darowizny: 6720,00 zł, zbiórka publiczna:1638,20 . Koszty merytoryczne 25954,75 zł, koszty administracyjne i finansowe (opłaty, remont) :6000,30zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na zakupy karmy dla kotów wolno bytujących oraz przebywajácych w TOZ..

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2017.

Nadal w siedzibie TOZ przebywały liczne koty znoszonych bezrefleksyjnie przez niektóre nieodpowiedzialne osoby. W związku z tym uzyskano zgodę na adaptację i remont piwnicy będącej w nieodpłatnym uzytkowaniu Oddziału w celu wydzielenia pomieszczenia do hotelowania kotów po sterylizacji. Nie zmienia to perspektywy, że Oddział, bez etatowych pracowników i transportu nie może zajmować się leczeniem kotów, poza wspomaganiem opiekunów na miejscu, natomiast chore koty wolno żyjące rutynowo są leczone przez Schronisko dla zwierząt.
W ramach zadań publicznych (ze wsparciem gminy miasto Elbląg) wysterylizowano 86 kotów. TOZ (członkowie i zarejestrowani karmiciele) obsługuje 110 miejskich budek dla kotów i 30 własnych wg stanu na 31.12.2017. Wydano opiekunom 1674 kg karmy dla kotów oraz 174 kg karmy dla psów. W ramach dokarmiania ptaków (zadanie publiczne wspierane przez gminę miasto Elbląg) zakupiono i wysypano 1746 kg pszenicy w 3 stałych miejscach nad Kumielą i, w współpracy z MDK, na rzecze Elbląg.
Przychody łącznie: 28759,53zł, z tego z 1%: 6364,53zł, ze żródeł publicznych: 15500,00 zł, składki: 1235,00 zł, darowizny: 3764,66 zł, inne źródła:25,96 (nawiązki). Koszty merytoryczne 23790,59 zł, koszty administracyjne i finansowe: 2087,34 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na leczenie zwierząt (głównie kotów wolno żyjących) 2810,61 zł, sterylizacje - 2097,59 oraz zakupy karmy - 1456,33 zł (wkład własny do zadania publicznego)

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2016.

Od wiosny w siedzibie TOZ przebywało sporo kotów z interwencji, w tym kotki z potomstwem własnym i przybranym, a nawet kociętami ze schroniska. Kotom tym w większości udało się znaleźć domy, pozostało kilka starszych, po leczeniu, niejednokrotnie kosztownym. Pomimo podwojenia wpływów z 1%, darowizn, zbiórki publicznej oraz otrzymanego w lecie wsparcia rzeczowego z Zarządu Głównego (Żwirek, karma, klatki) samodzielne "interwencyjne leczenie kotów wolno żyjących" wyczerpało finanse Oddziału i będzie z konieczności ograniczane. W ramach zadań publicznych wysterylizowano 82 koty (łącznie z adopcyjnymi i innymi na koszt własny TOZ - ok 100) Liczba budek dla kotów (i zarejestrowanych opiekunów kotów) wzrosła do 126. Wydano opiekunom 1784 kg karmy dla kotów oraz 282 kg karmy dla psów. W ramach dokarmiania ptaków (zadanie publiczne wspierane przez gminę miasto Elbląg) zakupiono 1150 kg pszenicy i 40 kg słonecznika.
Przychody łącznie: 25062,30 zł, z tego z 1%: 5516,93 zł, ze żródeł publicznych: 15500,00 zł, składki: 1157,00 zł, darowizny: 2334,96 zł, inne źródła: 520,00 (nawiązki). Koszty merytoryczne 22974,26 zł, koszty administracyjne i finansowe: 1669,02 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na leczenie zwierząt (głównie kotów wolno żyjących) 4695,58 zł, oraz zakupy karmy - 901,35 zł (wkład własny do zadania publicznego).

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2015.

Od maja Oddział ma nową siedzibę w podpiwniczeniu hotelowca przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Pomieszczenie jest niekonfliktowe, z łatwym dostępem dla osób starszych, w sąsiedztwie innych organizacji pozarządowych, umożliwia także przetrzymywanie małych zwierząt w trakcie leczenia czy sterylizacji. Remont (poza wymianą okna) przeprowadzono we własnym zakresie w czynie społecznym (malowanie, naprawa wykładziny, wstawienie drzwi wewnętrznych) Umeblowanie otrzymane zostało nieodpłatnie z Zakładu Meblowego Leyman.
Liczba budek dla kotów (i zarejestrowanych opiekunów kotów) wzrosła do 116. Wysterylizowano 114 kotów wolno żyjących, którym następnie po zabiegu zapewniono opiekę przed wypuszczeniem. Kontynuowano w miarę posiadanych środków, leczenie kotów wolno żyjących. Wydano opiekunom 1260 kg karmy dla kotów oraz 167 kg karmy dla psów. W ramach dokarmiania ptaków (zadanie publiczne wspierane przez gminę miasto Elbląg) zakupiono i wysypano 1,3 t pszenicy w miejscach karmienia kaczek i łabędzi przez mieszkańców. Biuro było czynne od czasu zmiany siedziby 2 razy w tygodniu. Niestety zmniejszyły się wpływy z 1% podatku m.in. z powodu nie wpisywania celu szczegółowego "Oddział w Elblągu" na formularzach PIT oraz decyzji Zarządu Głównego o pobieraniu haraczu 10% z tych opisanych prawidłowo. Przychody łącznie: 23614,76 zł z tego z 1%: 2591,19 zł, ze żródeł publicznych: 14500,00 zł, składki: 1583,00 zł, darowizny: 2765,00 zł, inne źródła: 2000,00 (dofinansowanie sterylizacji kotów z ZG). Koszty merytoryczne 24343,74 zł, koszty administracyjne i pozostałe (remont lokalu): 3954,63 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na zakupy karmy (wkład własny do zadania publicznego). Z powodu znacznych kosztów konta bankowego zdecydowano się na zmianę banku.

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2014.

Kontynuowano program ustawiania budek dla kotów (23 nowych, z tego 5 z środków własnych) jako alternatywę wobec konfliktującego wpuszczania kotów do piwnic w budynkach wielorodzinnych. Prowadzono bieżącą obsługę istniejących budek (90 sztuk) w tym dokarmianie i interwencyjne leczenie kotów (ze środków własnych). Złapano i dostarczono do sterylizacji łącznie 190 kotów wolno żyjących, którym następnie po zabiegu zapewniono opiekę przed wypuszczeniem. Wydano 1,3t karmy dla kotów. W ramach dokarmiania ptaków zakupiono, dowieziono i wysypano 2,5 t pszenicy głównie w miejscach karmienia kaczek i łabędzi przez mieszkańców miasta, prowadzono tam kampanię informacyjną. Biuro Oddziału było czynne przez cały rok bez przerw czy zdarzeń losowych, pomimo odłączenia elektryczności i domofonu przez złośliwą wspólnotę mieszkaniową a zgłoszenia telefoniczne i poprzez email były przyjmowane i realizowane na bieżąco. Liczba członków zwyczajnych na koniec roku - 70. Przychody łącznie: 16856,70 zł, z tego z 1%: 3372,70 zł, ze żródeł publicznych: 7500,00 zł, składki: 1619,00 zł, darowizny: 3365,00 zł, inne źródła: 1000,00 zł (korekta księgowania za lata ubiegłe). Koszty merytoryczne 15031,26 zł, koszty administracyjne i pozostałe: 679,81 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na zimowe dokarmianie ptaków wodnych (udział własny do dofinansowania z Gminy Miasto Elbląg) - 388,62 zł i interwencyjne leczenie kotów wolno żyjących - 2984,08 zł

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2013.

Dostarczono do sterylizacji 188 kotów wolno żyjących. W ramach zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa Warnińsko-Mazurskiego odbyło się 156 wizyt weterynaryjnych, wyleczono 50 kotów wolno żyjących. Zakupiono 4 klatki do rehabilitacji (przechowywania) kotów i drugi zestaw do łapania - pułapkę oraz klatkę do podawania zastrzyku. Ustawiono 24 nowe budki dla kotów (liczba budek obecnie wynosi 66, z czego 14 wasnych). Zakupiono i wydano zarejestrowanym karmicielom kotów ~1400 kg karmy. Ustawiono trwałą tablicę edukacyjną n.t. dokarmiania ptaków wodnych na wyremontowanym Bulwarze Zygmunta Augusta i wysypano 2,5 tony pszenicy w ramach zimowego dokarmiania nad Kumielą i rzeką Elbląg. W ramach działalności interwencyjnej odbyło się 25 interwencji. Prowadzono akcję informacyjną na temat dokarmiania ptaków, zwierząt w domu oraz sterylizacji kotów.
Przychody łącznie: 23826,93 zł, z tego z 1%: 4090,40 zł, ze źródeł publicznych: 14600,00, składki: 1345,60 zł, darowizny: 2362,50 zł, nawiązki: sądowe 500 zł, inne źródła: 923,19 zł (korekta księgowania za lata ubiegłe). Koszty merytoryczne 22471,07 zł, koszty administracyjne i pozostałe: 2697,46 zł (wliczając w to ww. tablicę informacyjną). Pieniądze z 1% zostały wydane na: karmę dla kotów i zimowe dokarmianie ptaków wodnych (udział własny do dofinansowania z Gminy Miasto Elbląg) - 1962,05 zł, interwencyjne leczenie kotów wolno żyjących - 1350,35 zł, budki dla kotów oraz klatki do rehabilitacji (udział własny do dofinansowania z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - 778,00 zł

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2012.

Biuro Oddziału funkcjonowało bez przerw przez cały rok. Inspektorat wykonał łącznie 113 interwencji. Kontynuowano program ustawiania budek dla kotów (17 nowych, z tego 7 ze środków własnych), dostarczono do sterylizacji łącznie 181 koty wolno żyjące, którym następnie po zabiegu zapewniono opiekę przed wypuszczeniem. Zakupiono i wydano zarejestrowanym karmicielom ~1500 kg karmy dla kotów (nie licząc umowy wsparcia z gminą miasto Elbląg na zimowe dokarmianie kotów wolno żyjących i ptaków wodnych, w ramach której zakupiono ponad tonę karmy i 2,5 tony mieszanki zbożowej dla kaczek i łabędzi). Działalność Oddziału prowadzona była całkowicie społecznie i przy spartańskiej minimalizacji kosztów. Przychody łącznie: 14307,33, z tego z 1%: 2061,86 zł, ze żródeł publicznych: 5400,00 zł, składki: 1069,55 zł, darowizny: 5655,80 zł, nawiązki: sądowe 500 zł, inne źródła: 923,19 zł (korekta księgowania za lata ubiegłe). Koszty łącznie 17593,04 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na karmę dla kotów (wkład własny do zadania publicznego)

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Aktualne sprawozdania ze zbiórki publicznej nr 2015/2385/OR znajdują się na stronie http://zbiorki.gov.pl

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2014 Przeprowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Elblągu, Elbląg, Trybunalska 14B, w okresie od 22.06.2014 do 31.12.2014 na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miejski w Elblągu, nr DSO.5311.10.2014JK.
Zgodnie z protokołem komisji z dnia 14.01.2014 zebrano razem 175,57 zł
Koszty przeprowadzenia zbiórki – 0,00 zł