ODDZIAŁ W ELBLĄGU
KRS 0000154454 REGON 007025664-00901 NIP 5782206786, konto: 92 1750 0012 0000 0000 3176 9051 Raiffeisen Bank Polska SA
Elbląg, ul.Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, elblag@toz.pl
tel: 793-739-108 (w godzinach 12-17) === Facebook: TOZ Elbląg

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2017.

Nadal w siedzibie TOZ przebywało sporo kotów znoszonych bezrefleksyjnie przez niektóre nieodpowiedzialne osoby. W związku z tym uzyskano zgodę na adaptację i remont piwnicy będącej w nieodpłatnym uzytkowaniu Oddziału w celu wydzielenia pomieszczenia do hotelowania kotów po sterylizacji. Nie zmienia to perspektywy, że Oddział, bez etatowych pracowników i transportu nie może zajmować się leczeniem kotów, poza wspomaganiem opiekunów na miejscu, natomiast chore koty wolno żyjące rutynowo są leczone przez Schronisko dla zwierząt.
W ramach zadań publicznych (ze wsparciem gminy miasto Elbląg) wysterylizowano 86 kotów. TOZ (członkowie i zarejestrowani karmiciele) obsługuje 110 miejskich budek dla kotów i 30 własnych wg stanu na 31.12.2017. Wydano opiekunom 1674 kg karmy dla kotów oraz 174 kg karmy dla psów. W ramach dokarmiania ptaków (zadanie publiczne wspierane przez gminę miasto Elbląg) zakupiono i wysypano 1746 kg pszenicy w 3 stałych miejscach nad Kumielą i, w współpracy z MDK, na rzecze Elbląg.
Przychody łącznie: 28759,53zł, z tego z 1%: 6364,53zł, ze żródeł publicznych: 15500,00 zł, składki: 1235,00 zł, darowizny: 3764,66 zł, inne źródła:25,96 (nawiązki). Koszty merytoryczne 23790,59 zł, koszty administracyjne i finansowe: 2087,34 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na leczenie zwierząt (głównie kotów wolno żyjących) 2810,61 zł, sterylizacje - 2097,59 oraz zakupy karmy - 1456,33 zł (wkład własny do zadania publicznego).

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2016.

Od wiosny w siedzibie TOZ przebywało sporo kotów z interwencji, w tym kotki z potomstwem własnym i przybranym, a nawet kociętami ze schroniska. Kotom tym w większości udało się znaleźć domy, pozostało kilka starszych, po leczeniu, niejednokrotnie kosztownym. Pomimo podwojenia wpływów z 1%, darowizn, zbiórki publicznej oraz otrzymanego w lecie wsparcia rzeczowego z Zarządu Głównego (Żwirek, karma, klatki) samodzielne (bez żadnego zewnętrznego wsparcia) "interwencyjne leczenie kotów wolno żyjących" wyczerpało finanse Oddziału i będzie z konieczności ograniczane. W ramach zadań publicznych (ze wsparciem gminy miasto Elbląg) wysterylizowano 82 koty (łącznie z adopcyjnymi i innymi na koszt własny TOZ - ok 100) Liczba budek dla kotów (i zarejestrowanych opiekunów kotów) wzrosła do 126. Wydano opiekunom 1784 kg karmy dla kotów oraz 282 kg karmy dla psów. W ramach dokarmiania ptaków (zadanie publiczne wspierane przez gminę miasto Elbląg) zakupiono 1150 kg pszenicy i 40 kg słonecznika.
Przychody łącznie: 25062,30 zł, z tego z 1%: 5516,93 zł, ze żródeł publicznych: 15500,00 zł, składki: 1157,00 zł, darowizny: 2334,96 zł, inne źródła: 520,00 (nawiązki). Koszty merytoryczne 22974,26 zł, koszty administracyjne i finansowe: 1669,02 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na leczenie zwierząt (głównie kotów wolno żyjących) 4695,58 zł, oraz zakupy karmy - 901,35 zł (wkład własny do zadania publicznego).

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2015.

Od maja Oddział ma nową siedzibę w podpiwniczeniu hotelowca przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Pomieszczenie jest niekonfliktowe, z łatwym dostępem dla osób starszych, w sąsiedztwie innych organizacji pozarządowych, umożliwia także przetrzymywanie małych zwierząt w trakcie leczenia czy sterylizacji. Remont (poza wymianą okna) przeprowadzono we własnym zakresie w czynie społecznym (malowanie, naprawa wykładziny, wstawienie drzwi wewnętrznych) Umeblowanie otrzymane zostało nieodpłatnie z Zakładu Meblowego Leyman. Liczba budek dla kotów (i zarejestrowanych opiekunów kotów) wzrosła do 116. Wysterylizowano 114 kotów wolno żyjących, którym następnie po zabiegu zapewniono opiekę przed wypuszczeniem, kontynuowano w miarę posiadanych środków, leczenie kotów wolno żyjących. Wydano opiekunom 1260 kg karmy dla kotów oraz 167 kg karmy dla psów. W ramach dokarmiania ptaków (zadanie publiczne wspierane przez gminę miasto Elbląg) zakupiono i wysypano 1,3 t pszenicy w miejscach karmienia kaczek i łabędzi przez mieszkańców. Biuro było czynne od czasu zmiany siedziby 2 razy w tygodniu. Niestety zmniejszyły się wpływy z 1% podatku m.in. z powodu nie wpisywania celu szczegółowego "Oddział w Elblągu" na formularzach PIT oraz decyzji Zarządu Głównego o pobieraniu haraczu 10% z tych opisanych prawidłowo. Przychody łącznie: 23614,76 zł z tego z 1%: 2591,19 zł, ze żródeł publicznych: 14500,00 zł, składki: 1583,00 zł, darowizny: 2765,00 zł, inne źródła: 2000,00 (dofinansowanie sterylizacji kotów z ZG). Koszty merytoryczne 24343,74 zł, koszty administracyjne i pozostałe (remont lokalu): 3954,63 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na zakupy karmy (wkład własny do zadania publicznego). Z powodu znacznych kosztów konta bankowego zdecydowano się na zmianę banku.

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2014.

Kontynuowano program ustawiania budek dla kotów (23 nowych, z tego 5 z środków własnych) jako alternatywa wobec konfliktującego wpuszczania kotów do piwnic w budynkach wielorodzinnych. Prowadzono bieżącą obsługę istniejących budek (90 sztuk) w tym dokarmianie i interwencyjne leczenie kotów (ze środków własnych). Złapano i dostarczono do sterylizacji łącznie 190 kotów wolno żyjących, którym następnie po zabiegu zapewniono opiekę przed wypuszczeniem. Wydano 1,3t karmy dla kotów. W ramach dokarmiania ptaków zakupiono, dowieziono i wysypano 2,5 t pszenicy głównie w miejscach karmienia kaczek i łabędzi przez mieszkańców miasta, prowadzono tam kampanię informacyjną. Biuro Oddziału było czynne przez cały rok bez przerw czy zdarzeń losowych, pomimo odłączenia elektryczności i domofonu przez złośliwą wspólnotę mieszkaniową a zgłoszenia telefoniczne i poprzez email były przyjmowane i realizowane na bieżąco. Liczba członków zwyczajnych na koniec roku - 70. Przychody łącznie: 16856,70 zł, z tego z 1%: 3372,70 zł, ze żródeł publicznych: 7500,00 zł, składki: 1619,00 zł, darowizny: 3365,00 zł, inne źródła: 1000,00 zł (korekta księgowania za lata ubiegłe). Koszty merytoryczne 15031,26 zł, koszty administracyjne i pozostałe: 679,81 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na zimowe dokarmianie ptaków wodnych (udział własny do dofinansowania z Gminy Miasto Elbląg) - 388,62 zł i interwencyjne leczenie kotów wolno żyjących - 2984,08 zł

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2013.

Dostarczono do sterylizacji 188 kotów wolno żyjących. W ramach zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa Warnińsko-Mazurskiego odbyło się 156 wizyt weterynaryjnych, wyleczono 50 kotów wolno żyjących. Zakupiono 4 klatki do rehabilitacji (przechowywania) kotów i drugi zestaw do łapania - pułapkę oraz klatkę do podawania zastrzyku. Ustawiono 24 nowe budki dla kotów. Zakupiono i wydano zarejestrowanym karmicielom kotów ~1400 kg karmy. Ustawiono trwałą tablicę edukacyjną n.t. dokarmiania ptaków wodnych na wyremontowanym Bulwarze Zygmunta Augusta i wysypano 2,5 tony pszenicy w ramach zimowego dokarmiania nad Kumielą i rzeką Elbląg. W ramach działalności interwencyjnej odbyło się 25 interwencji. Prowadzono akcję informacyjną na temat dokarmiania ptaków, zwierząt w domu oraz sterylizacji kotów.
Przychody łącznie: 23826,93 zł, z tego z 1%: 4090,40 zł, ze źródeł publicznych: 14600,00, składki: 1345,60 zł, darowizny: 2362,50 zł, nawiązki: sądowe 500 zł, inne źródła: 923,19 zł (korekta księgowania za lata ubiegłe). Koszty merytoryczne 22471,07 zł, koszty administracyjne i pozostałe: 2697,46 zł (wliczając w to ww. tablicę informacyjną). Pieniądze z 1% zostały wydane na: karmę dla kotów i zimowe dokarmianie ptaków wodnych (udział własny do dofinansowania z Gminy Miasto Elbląg) - 1962,05 zł, interwencyjne leczenie kotów wolno żyjących - 1350,35 zł, budki dla kotów oraz klatki do rehabilitacji (udział własny do dofinansowania z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - 778,00 zł

Sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2012.

Biuro Oddziału funkcjonowało bez przerw przez cały rok. Inspektorat wykonał łącznie 113 interwencji. Kontynuowano program ustawiania budek dla kotów (17 nowych, z tego 7 ze środków własnych), dostarczono do sterylizacji łącznie 181 koty wolno żyjące, którym następnie po zabiegu zapewniono opiekę przed wypuszczeniem. Zakupiono i wydano zarejestrowanym karmicielom ~1500 kg karmy dla kotów (nie licząc umowy wsparcia z gminą miasto Elbląg na zimowe dokarmianie kotów wolno żyjących i ptaków wodnych, w ramach której zakupiono ponad tonę karmy i 2,5 tony mieszanki zbożowej dla kaczek i łabędzi). Działalność Oddziału prowadzona była całkowicie społecznie i przy spartańskiej minimalizacji kosztów. Przychody łącznie: 14307,33, z tego z 1%: 2061,86 zł, ze żródeł publicznych: 5400,00 zł, składki: 1069,55 zł, darowizny: 5655,80 zł, nawiązki: sądowe 500 zł, inne źródła: 923,19 zł (korekta księgowania za lata ubiegłe). Koszty łącznie 17593,04 zł. Pieniądze z 1% zostały wydane na karmę dla kotów (wkład własny do zadania publicznego)

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Aktualne sprawozdania ze zbiórki publicznej nr 2015/2385/OR znajdują się na stronie http://zbiorki.gov.pl

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2014 Przeprowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Elblągu, Elbląg, Trybunalska 14B, w okresie od 22.06.2014 do 31.12.2014 na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miejski w Elblągu, nr DSO.5311.10.2014JK.
Zgodnie z protokołem komisji z dnia 14.01.2014 zebrano razem 175,57 zł
Koszty przeprowadzenia zbiórki – 0,00 zł