ODDZIAŁ W ELBLĄGU
KRS 0000154454 REGON 007025664-00901 NIP 5782206786,
konto: 92 1750 0012 0000 0000 3176 9051 Raiffeisen Bank Polska SA
Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg === elblag@toz.pl
tel: 793-739-108 (w godzinach 12-17) === Facebook: TOZ Elbląg
Z odpisu 1% PIT za 2016 otrzymaliśmy 7071,70 zł Dziękujemy!!!!!!!

Przypominamy, że nie wpisanie w rubryce "cel szczegółowy" słów "Oddział w Elblągu" powoduje, że pieniądze pozostaną w Warszawie. (Dodatkowo, Zarząd Główny potrąca 10% z wpłat dedykowanych dla Oddziału, tzn realnie w roku 2016 dostaliśmy 6364,53)
Pieniądze z 1% są JEDYNYM stałym finansowaniem Oddziału i warunkują pozyskiwanie środków z samorządu (wymagane 20% wkładu własnego). Zwracamy także uwagę, że na terenie Elbląga istnieją 2 zupełnie odrębne organizacje: TOZ (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce) i OTOZ "Animals" - prosimy zwracać uwagę na numer KRS!
Emeryci i renciści, których rozlicza tylko ZUS, obecnie mogą zamiast pracochłonnego PITa dostarczyć (np pocztą) do Urzędu Skarbowego oświadczenie 1% "PIT-OP" - bez żadnych wyliczeń. Wystarczy wpisać numer KRS 0000154454 i cel szczegółowy "Elbląg"

PIT-OP - formularz do pobrania