ODDZIAŁ W ELBLĄGU
KRS 0000154454 REGON 007025664-00901 NIP 5782206786, konto: 92 1750 0012 0000 0000 3176 9051 Raiffeisen Bank Polska SA
Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg === elblag@toz.pl === Facebook: TOZ Elbląg
tel: 793-739-108 (w godzinach 12-17),
biuro czynne w środy 14:00 - 17:00 oraz po umówieniu się telefonicznym.
zarząd Oddziałukomisja rewizyjna
Paweł Petasz - prezes
Wojciech Tabiszewski - wiceprezes
Bożena Wieczorek - sekretarz
Krystyna Tomczak - skarbnik
Beata Ziemińska - członek zarządu
Nina Kurlenda - przewodnicząca
Barbara Rupińska - zastępca przewodniczącej
Halina Graczyk - sekretarz


Dokarmianie ptaków i kotów wolno żyjących oraz psów pod opieką osób w przejściowej trudnej sytuacji finansowej.
Adopcje zwierząt i ogłoszenia
Budki dla kotów wolno żyjących
Sterylizacja kotów wolno żyjących
Interwencje

Pomoc nocna i świąteczna dla chorych zwierząt - ankieta

1% podatku dochodowego dla TOZ O/Elbląg
Sprawozdania roczne z działalności
english